Lederne vil gjøre det enkelt å utvikle seg både faglig og personlig. 

Gjennom et bredt utvalg kurs og utvilkingsprogrammer får medlemmer tilgang til kompetanseutvikling som bidrar til karriereutvikling. 

 


Våre fysiske kurs er organisert etter tematiske «kursserier»  med 4 kurs i hver serie. Målet med kursseriene er å:

 • veilede våre medlemmer i valg av etter- og videreutdanning gjennom forhåndsdefinerte serier
 • sikre et bredt spekter av kurstilbud med fordyping i utvalgte temaer
 • kunne tilby kurs over hele landet der medlemmene bor

Alle kurs kan også tas for seg selv uten å følge en pakke. I tillegg til pakkestrukturen, tilbyr vi også «frittstående kurs» som omhandler flere temaer og byttes ut årlig.

 

Du finner en oversikt over alle kursserier under. 

For å melde deg på kurs eller se hele kurstilbudet vårt gå til fanen kurs og webinarer.

 


Oversikt over kursserier og tidsplan


 

 • Kursserie 1: Selvledelse

  For å kunne lede andre må du kunne lede deg selv først. Denne kursserien fokuserer på deg som leder ved å ta deg gjennom en rekke kurs fra det å bli kjent med deg selv til å lede deg selv, samt kunsten å kunne sette realistiske mål og prioritere oppgaver riktig. 

 • Kurs 1

  Bli kjent med deg selv som leder

  Lær hvordan du kan utnytte ditt fulle lederpotensiale, til beste for dine medarbeidere og deg selv. Her er kurset som viser hvordan du kan finne dine fremste styrker som leder, og fargelegge lederskapet ditt med dem.  

  På dette kurset blir du bedre kjent med deg selv som leder, og lærer å jobbe styrkebasert for å utvikle lederskapet ditt. Prosessen gir innsikt i hvilke jobbverdier som er viktige for deg, og hvilke områder du har gode forutsetninger for å utvikle deg videre på.

 • Kurs 2

  Lær å lede deg selv først

  Første skritt mot god ledelse er selvledelse, men ofte kan uheldige tankemønstre og uvaner komme i veien. Kjent sak? Da er dette kurset for deg. Her får du en innføring i teknikker som hjelper deg til bedre selvledelse, og dermed en bedre hverdag for deg og teamet ditt.

  En som kan selvledelse vet hvordan korrigere seg selv, og har samtidig fleksibilitet til å justere og endre kursen underveis for å nå målene sine. På dette kurset lærer du hva som skal til for å få til nettopp det.

 • Kurs 3

  Hvordan sette realistiske mål og nå dem

  Er du litt som Peer Gynt? – Som drømmer, tenker, har gode intensjoner, men lar det bli med tanken? Her er kurset som lærer deg å sette gode realistiske mål og, kanskje viktigst, nå dem.

  Å identifisere og nå mål er en grunnleggende kompetanse for enhver leder. I dette kurset setter du søkelyset mot din visjon som leder. Med visjon som veiviser setter du deg gode og konkrete mål, som igjen gjør at du blir tydelig på dine ambisjoner som leder. Kurset gir deg verktøyene du trenger for å gjøre målsetting og måloppnåelse til en vane.

 • Kurs 4

  Når alt er viktig - slik prioriterer du riktig

  Ønsker du å bli mer effektiv og produktiv? I moderne tidsstyring handler det ikke bare om å være effektive, vi må også gjøre de rette tingene. På dette kurset retter vi fokus mot hvordan bruke tiden på best mulig vis. 

  I dette kurset får du innsikt i hvordan du kan tilegne deg et sett av ferdigheter for bedre tidsstyring, slik at du gjennomfører og kommer i mål på en god måte. Du får også gode verktøy som kan benyttes i hverdagen for å skape og opprettholde produktiviteten over tid. Kurset er delt inn i fire deler, og tar utgangspunkt i at vi må diagnostisere problemet for å vite hvordan behandle det.

 • Kursserie 2: Teamledelse

  Uansett om du er leder på jobben, har fagansvar eller styrer på hjemmebanen, så kommer du ikke utenom å forholde deg til andre. Det å lede andre kan være givende og krevende samtidig. Denne kursserien tar deg gjennom fire kurs fra det å klare å få andre med seg til å bygge gode team. I tillegg tas opp teamene rundt hvordan å bygge en god tilbakemeldingskultur og ikke minst å kunne delegere som leder. 

 • Kurs 1

  Hvordan lede, slik at andre lar seg lede

  Effektive ledere bruker ofte påvirkningsteknikker som skaper engasjement og motivasjon hos andre. Lyst til å lære hvordan? Her er kurset som gir deg verktøy til å skape gode prestasjoner og arbeidsglede i teamet.

  Kurset gir deg konkrete verktøy innenfor styrkebasert ledelse, og har en praktisk tilnærming om fagstoff knyttet til ledelse. Metodene du lærer er enkle å overføre til egen hverdag, og gir godt grunnlag for refleksjoner rundt egen lederstil. Kurset inneholder både forelesninger, refleksjonsøvelser og gruppeoppgaver.

 • Kurs 2

  Hvordan å skape velfungerende team

  Ønsker du å lære mer om hvordan du kan legge til rette for godt lagspill? Bli med på dette kurset for å få verktøy til å skape velfungerende team gjennom blant annet å fremme gruppepsykologisk trygghet, samt legge til rette for individuell trygghet. 

  På dette kurset vil du få en innføring i hvilke faktorer som må være på plass for å få et velfungerende team, og hvilke utfordringer du bør være oppmerksom på. I tillegg vil du få innsikt i de psykologiske aspektene knyttet til team-ledelse.

 • Kurs 3

  Hvordan bygge en god tilbakemeldingskultur

  Når vi jobber sammen er det viktig å ha fokus på samarbeid og kommunikasjon, enten det er på den fysiske eller digitale arbeidsplassen. På dette kurset vil du lære hvordan du som leder kan styrke tilbakemeldingskulturen i ditt team og i din virksomhet.

  På dette kurset vil du få en grunnleggende forståelse og bevisstgjøring på hvorfor positiv kommunikasjon og tilbakemeldinger er så viktig for at vi skal nå målene våre. Kurset er spekket med gode tips, praktiske oppgaver og konkrete verktøy.

 • Kurs 4

  Hvordan delegere og skape bedre resultater

  Å ha for mye å gjøre er kime til mye stress og uhelse i arbeidslivet. Gode evner til å delegere er essensielt for å forebygge, samtidig gir det både økt effektivitet og motivasjon i teamet. Usikker på hvordan gå frem? Her er kurset for deg.

  Kurset gir deg en innføring i teori og praksis, og er lagt opp med en rekke øvelser og diskusjoner underveis. Etter endt kurs, er det kort vei til å ta i bruk metodene i egen jobb og få en bedre arbeidsfordeling i teamet - til fordel for flere.

 • Kursserie 3: Strategisk ledelse

  Strategifeltet er i rask utvikling og det er viktig å holde seg oppdatert. Denne kursserien tar for seg områder som er viktig å ha kunnskap om og et bevist forhold til som leder. Vi begynner med en innføring i strategisk ledelse, over grunnkunnskaper om prosjektledelse til innkjøp, forhandling og logistikk. 

 • Kurs 1

  Strategisk ledelse

  Strategifeltet er i rask utvikling, og praktiske innspill er nyttige for lære å ta gode og effektive strategiske beslutninger. Synes du strategi er et litt “uklart” fagområde? Her er kurset for deg.

  Dette kurset gir innsikt i fagutrykk, metoder og strategisk tankesett gjennom cirka to intensive dager. Kurset er strukturert og praktisk rettet, slik at du etter endt kurs skal være bedre rustet til å bidra inn i strategiske prosesser i egen jobb. det kunsten å ha gode samtaler med medarbeidere og kollegaer.

 • Kurs 2

  Innføring i prosjektledelse

  En økende del av verdiskapningen i virksomheter prosjektifiseres. Hvorfor er det egentlig sånn, og når bør egentlig prosjekt som arbeidsmetode brukes?

  I dette kurset får du en innføring i fagterminologi og ulike metoder, i tillegg til en god oversikt over suksessfaktorer i prosjektprosessen.

 • Kurs 3

  Innkjøp og forhandlinger

  Innkjøp representerer i dag mellom 30 og 90 prosent av en virksomhets totale kostnader. I de fleste virksomheter ligger her et betydelig potensial, som kan/bør utnyttes. Her lærer du mer om hvordan.

  Gjennom et praktisk og strukturert kurs over to interessante og intensive dager, ønsker vi å gi deg faglig oppdatert innsikt i et spennende fagområde.

   

 • Kurs 4

  Logistikk og forsyningsledelse

  Om lag halvparten av norske daglige ledere oppfatter at den største trusselen i dag, skyldes mangel på logistikk-kompetanse internt, hos leverandørene og kundene. Med dette kurset får du nødvendig kunnskap på feltet.

  I en tid hvor produktene blir likere og likere, og hvor fokus i økende grad rettes mot kostnader som lagerdrift, lagerhold, transportkostnader og styring, får du her to interessante og intensive dager som skal hjelpe deg å navigere i et stadig mer krevende landskap.

 • Kursserie 4: Kommunikasjon

  Kommunikasjon er A og Å når det gjelder ledelse. Uten kommunikasjon kan vi ikke lede eller samarbeidet. De fleste utfordringer på arbeidsplassen skapes gjennom misforståelser som enkelt kan unngås ved å ha fokus på å forbedre hvordan vi kommuniserer med andre. Denne kursserien tar deg gjennom en rekke kurs fra det å lære grunnleggende ferdigheter innen kommunikasjon til å kunne presentere sitt budskap på en god måte. I tillegg tas opp coachende ledelse og det å kunne holde gode taler, begge essensielle ferdigheter, og ikke bare for ledere. 

 • Kurs 1

  Kommunikasjon som virker

  Vil du ha større innsikt i det grunnleggende rundt kommunikasjon, og lære om hvordan du med effektiv og presis kommunikasjon får større gjennomslagskraft? Da er dette kurset for deg.

  I dette kurset får du nyttige råd, konkrete eksempler og verktøy, samt en overordnet forståelse for kommunikasjon. Kurset skal bidra til at du enklere blir sett, hørt og forstått på de måtene du selv ønsker kunsten å ha gode samtaler med medarbeidere og kollegaer.

 • Kurs 2

  Presentasjonsteknikk

  Ønsker du å bli mer bevisst egen kommunikasjon når du presenterer et budskap foran en forsamling, enten det er for kunder, samarbeidspartnere eller kolleger? Bli med på kurs om presentasjonsteknikk.

  På dette kurset får du konkrete verktøy gjennom teori og praktiske eksempler for hvordan engasjere mottaker, og hvordan fremstå som en trygg, profesjonell og genuin formidler.

 • Kurs 3

  Coachende ledelse - du er større enn du tror

  Vil du lære hvordan være en coachende leder og ta ut potensialet hos teamet og den enkelte medarbeider? Bli med på kurs og få innsikt i coachingteknikker, samt hvordan du som leder kan bygge en veiledende kultur gjennom spørsmål og lytting.

  På dette kurset vil du få en innføring i de viktigste faktorene i NLP-Coaching, og lære hvordan du coacher teamet ditt. Du vil få konkrete verktøy som hjelper dine medarbeidere til å bli mer bevisste på hva de ønsker seg.

 • Kurs 4

  Hemmeligheten bak den gode talen

  Ønsker du å lære kunsten å holde en tale folk husker en stund? Bli med på kurset hvor du lærer hvordan bruke historiefortelling til å motivere dine medarbeidere, samt hvordan du kan bruke det opp mot kunder, brukere og samarbeidspartnere.

  På dette kurset vil du lære om hvordan du bygger opp en god historie som vekker engasjementet og trigger minnet hos de som hører på.

Vårt kurstilbud


 

Oversikt over kursserier og tidsplan

 

Under finner du oversikten over alle vår kurs og webinarer. 

Du kan sortere etter KURSTYPE, TEMA, OMRÅDET eller BY. 

 


 


{{ srTitle }}
{{ activity.title }}
{{ activity.place | str_limit(30) }}
{{ activity.fromDateTime }} {{ activity.formattedDateTimeDifference }} {{ activity.fromDateTime }} - {{ activity.toDateTime }}
{{ headings.deadLine }} {{ activity.deadLineDateTime }}
{{ activities.text.available }} {{ activity.availability }}
{{ custom.value }}

Påmeldingsprosess

NB! Dette gjelder ikke digitale kurs!

 

 

Det gjelder våre Retningslinjer for deltakelse på kurs.